Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

not-alice
Reposted fromshakeme shakeme
not-alice
1446 446c 390
Reposted fromPoranny Poranny viadontaskmewhy dontaskmewhy

June 04 2019

not-alice
People look so different once you don’t care about them anymore.
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaawaken awaken
not-alice
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
not-alice
8862 e38b 390
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
not-alice
Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznając kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem. Niektórzy mieli nas skrzywdzić, a inni uratować. Jeszcze inni mieli robić i jedno, i drugie
— Anna Bellon.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaawaken awaken

May 26 2019

not-alice
4609 595c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
not-alice
9377 3918 390
Reposted fromflesz flesz viathebelljar thebelljar
not-alice
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viathebelljar thebelljar
not-alice
not-alice
4160 faa1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathebelljar thebelljar

May 23 2019

not-alice
9924 e377 390
Reposted frommoai moai viayveee yveee
not-alice
Nigdy nie daj po sobie poznać, ze na czymś ci zależy. Trzymaj emocje na wodzy i nigdy nie okazuj słabości - ktoś zawsze patrzy, czekając na okazję, żeby uderzyć w twòj czuły punkt.
— Kirsty Moseley
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
not-alice
7881 9e35 390
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viaprzeblyski przeblyski
not-alice
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
not-alice
3113 0e21 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaprzeblyski przeblyski
not-alice
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaprzeblyski przeblyski
not-alice

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
not-alice
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiecznosci wiecznosci

May 22 2019

not-alice
0146 ea9a 390
Spread love, spread kindness
Some think LOVE is in short supply but that's not true and I'll tell you why:
Share LOVE and you will find this: The more you LOVE, the more there is.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl