Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

not-alice
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
not-alice
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viairmelin irmelin
not-alice
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
not-alice
not-alice
Reposted fromshakeme shakeme
not-alice
4907 9cba 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadzony dzony

March 04 2018

not-alice
not-alice
5637 d023 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari

February 03 2018

not-alice
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
6465 8d21 390

bosquhe:

Bosquhe

Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin

November 20 2017

not-alice
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później

October 19 2017

not-alice
1346 70e2 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viairmelin irmelin
not-alice
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
not-alice
4539 0a74 390
Reposted fromfantom fantom viaikari ikari

October 15 2017

not-alice
3328 6ef5 390
No co Borszewicz
not-alice
6725 8f2c 390
Reposted fromh00t h00t viairmelin irmelin
not-alice
8103 70f3 390
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafoodforsoul foodforsoul

October 14 2017

not-alice
1526 bd6b
Reposted fromlewerence lewerence viacats cats
not-alice
1538 6e31 390
Reposted fromscorpix scorpix viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl