Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal vialily24 lily24
not-alice
not-alice

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viamadda madda
not-alice
9653 91be 390
Reposted frompesy pesy viaSenyia Senyia
not-alice
7787 8074 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaLazhward Lazhward
not-alice
6738 a29d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
not-alice
Reposted frombluuu bluuu viasurpriseme surpriseme
not-alice
Wiem, że się boisz. Ja też. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia
not-alice
Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
not-alice
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSenyia Senyia
not-alice
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viaSenyia Senyia
not-alice
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaSenyia Senyia
not-alice
Obiecałam sobie, że następna wielka miłość - jeśli w ogóle się nadarzy - nie zacznie się od kwiatów, kawuń i kolacji. Zacznie się od podróży. Od ciężkiej wędrówki po górach, albo po bezdrożach, gdzie zobaczymy, czy możemy na sobie polegać. Na myśl o całych tych podchodach, słodzeniu i komplementach robi mi się słabo. Potrzebuję papierka lakmusowego. Życie jest za krótkie na cukrowany bullshit. Nie chcę romansu z taniej powieści, tylko kogoś, z kim możemy na sobie wzajemnie polegać i współpracować. 
Porozumienia dusz. 
Ostatnie dwa lata skutecznie wybiły mi z głowy głupoty.


— myśli po zielonej herbacie
Reposted fromSenyia Senyia
9778 a0dc 390
Reposted frombun bun viaSenyia Senyia
not-alice
6708 e8d5 390
1708 b0b1 390
not-alice
3269 87b7 390
Reposted fromslodziak slodziak viasurpriseme surpriseme
not-alice
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaannestesia annestesia
not-alice
0936 e3e7 390
Reposted frompiehus piehus viaseverak severak
not-alice
5738 48fc 390
Reposted fromkasialan kasialan viaseverak severak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl