Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

not-alice
3744 9e18 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaseverak severak
not-alice
6266 d2e7 390
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaseverak severak
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— (via zagubioneserce)
Reposted fromLazhward Lazhward
not-alice
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaLazhward Lazhward
not-alice
2393 24c4 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaLazhward Lazhward
not-alice
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaSenyia Senyia
not-alice
4793 d83d 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje go męczyć przeszłość.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromSabela Sabela viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
0049 4778 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsSuzanna MsSuzanna
not-alice
4844 5087 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaMsSuzanna MsSuzanna
9613 44c2 390
not-alice
not-alice
not-alice
9325 835e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl