Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

not-alice
5262 c1df 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
not-alice
4730 6d64 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaesperer esperer
not-alice
2318 716a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
not-alice
5961 0857 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari

May 01 2017

not-alice
1272 39d3 390
not-alice
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viasandycopper sandycopper
not-alice
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viasandycopper sandycopper
not-alice
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viasandycopper sandycopper
2913 56f6 390
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaSenyia Senyia
not-alice
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viasandycopper sandycopper
not-alice
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasandycopper sandycopper
not-alice
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viasandycopper sandycopper
not-alice
4030 7b99 390
Reposted frompatronus patronus viasandycopper sandycopper
8197 fcd6 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasandycopper sandycopper
7031 3946 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasandycopper sandycopper
not-alice
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakoszmarek koszmarek
1527 7e9e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSenyia Senyia
not-alice
Reposted fromworst-case worst-case viaseverak severak
8310 584e 390
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viaseverak severak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl