Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

9982 b5fc 390
Reposted fromdivi divi viaoutkapa outkapa
not-alice
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutkapa outkapa
not-alice
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu
not-alice
not-alice

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaoutkapa outkapa
6327 a28f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viascorpix scorpix

September 19 2017

not-alice
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
not-alice
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia
0158 5c27 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSenyia Senyia
not-alice
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatarczyn tarczyn
not-alice
2882 9a5a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatarczyn tarczyn

September 07 2017

3746 4e2c 390

polarhoids:

 have a lovely day <3

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
3741 a237 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
3724 1baf 390

unstress:

sunrishe:

following back similars
Send me “Lotus” for a promo to 65k+ dashes
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
not-alice
5603 ffde 390
Reposted fromrichardth richardth viapffft pffft
not-alice
4203 0a06 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacatherineee catherineee
not-alice
1608 eb12 390
Reposted fromgket gket viaikari ikari

August 23 2017

not-alice
7581 9ef3 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viadzony dzony
not-alice
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
not-alice
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl