Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

not-alice
1567 8e96 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaikari ikari
not-alice
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś/aś się dla miłości, że zdarłeś/aś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on(a) może Ci tylko zazdrościć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken
not-alice
7313 f599 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaawaken awaken
not-alice
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaawaken awaken
not-alice
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
Reposted fromkitana kitana
not-alice
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viakitana kitana
not-alice
9202 f0ad 390

girlinthepark:

Walk With Locals | Washington, D.C.

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
not-alice
not-alice
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viacatherineee catherineee
1978 5e1b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaikari ikari

September 24 2017

not-alice
5619 7453 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
not-alice
6380 56e9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
not-alice
0728 17c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaikari ikari
not-alice
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaawaken awaken
9982 b5fc 390
Reposted fromdivi divi viaoutkapa outkapa
not-alice
5826 c8fb 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutkapa outkapa
not-alice
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu
not-alice
not-alice

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl