Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

not-alice
Reposted fromshakeme shakeme viapanimruk panimruk

September 20 2019

not-alice
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
Reposted fromorchis orchis viapchamtensyf pchamtensyf
not-alice
8550 c8ec 390
!
not-alice
Znajdź kogoś, z kim będziesz mógł śmiać się ze wszystkiego, a reszta jakoś się ułoży
— nie wiem kto to, ale slowa madre
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viapchamtensyf pchamtensyf
not-alice
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viapchamtensyf pchamtensyf
not-alice
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaBabson Babson
not-alice
Looking Towards Autumn, Oxfordshire
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBabson Babson
not-alice
not-alice
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaBabson Babson
not-alice
0784 06b3 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaBabson Babson
not-alice
0514 52ab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
not-alice
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
not-alice
9260 c912 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari

September 18 2019

not-alice
Reposted fromshakeme shakeme viaOFFka OFFka
not-alice
Reposted fromshakeme shakeme viaOFFka OFFka

September 01 2019

9972 29dc 390
Reposted frombrumous brumous viapchamtensyf pchamtensyf
not-alice
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
not-alice
7874 5385 390
not-alice
not-alice
7444 6783 390
Reposted fromcontigo contigo viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl